luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6317 ha
Intravilan: 2516 ha
Extravilan: 3801 ha
Populatie: 2912
Gospodarii: 1005
Nr. locuinte: 1005
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Bălteni, Ulmeţu, Copăceni, Veţelu, Bondoci, Hotărasa
Asezarea geografica:
Comuna se întinde pe valea Râului Cerna de o parte şi de alta a şoselei judeţene dintre Horezu-Lădeşti, care face legătura între drumul naţional Râmnicu Vâlcea, Băbeni-Bistriţa, Lădeşti. Craiova şi drumul naţional Râmnicu Vâlcea, Horezu, Târgu Jiu fiind aşezate în partea de vest a judeţului Vâlcea, la o depărtare de 60 km de oraşul reşedinţă de judeţ şi o distanţă de 22 km faţă de Horezu.
Comuna Copăceni este aşezată pe cursul mijlociu al râului Cerna olteană, în partea nordică a Podişului Getic, în zona dealurilor getice dintre Olteţ şi Olt, la intersecţia paralelei de 45° latitudine nordică şi 23° 58' longitudine vestică, meridian Greenwich
Fiind aşezată pe paralela 45°latitudine nordică, comuna este în plină zonă temperată, resimţind din plin influenţa pe care o exercită succesiv fiecare din cele patru anotimpuri caracteristice acestei zone
Teritoriul comunei fiind situat la extremitatea nordică a Podişului Getic,se află la o distanţă de 18 km de Dealurile Subcarpatice respectiv Măgura Slătioarei şi la 30 km de zona muntoasă a Carpaţilor Meridionali respectiv Munţii Căpăţânii. Fiind aşezată în plină zonă deluroasă, istoria comunei Copăceni este strâns legată de această formă de relief.
Sub aspect hipsometric, comuna Copăceni se află la o altitudine de 350 m faţă de nivelul mării, dacă ne referim la majoritatea aşezărilor şi urcă până la 450 m altitudine la care se găsesc ultimele aşezări.
Din punct de vedere structural această zonă se încadrează unităţii deluroase Pericarpatice, sectorul Piemontului Getic, iar depozitele sunt uşor monoclinate pe direcţia nord-sud.
Vetrele celor 6 sate ale comunei: Bălteni, Ulmetu, Copăceni, Veţelu, Bondoci şi Hotărasa sunt situate pe podul terasei de luncă pe versanşi şi pe interfluviile pâraielor afluenţi ai râului Cerna
Aşezarea cea mai favorabilă o au vetrele satelor Bălteni, Ulmetu şi Copăceni, care sunt situate pe podul terasei de luncă deoarece sunt ferite de alunecări de teren şi au asigurată alimentarea cu apă potabilă în condiţii optime.
Vecinătăţi:
La nord comuna Copăceni se învecinează cu comuna Stroeşti, de care o desparte o linie conveţională cu direcţia est-vest, ce porneşte din dealul Deluşelul, coboară la podul Pojogi şi apoi urcă până în culmea dealului Ulmetu, hotar care măsoară circa 4 400 m.
La sud se învecinează cu comuna Lăpuşata având ca linie de hotar linia conveţională est-vest, care porneşte din culmnea Ţugulea se continuă pe interfluviul dintre pârâul Hotărasa şi pârâul Negriţa, taie râul Cerna şi după ce se continuă 400 m spre sud, urcă spre est până în clumea Gătejeilor, având o lungime de 7 250 m
La est se învecinează cu comuna Cerişoara, iar hotarul cu mici sinuozităţi are direcţia aproximativă de la nord la sud şi urmează interfluviul dintre râul Cerna şi pârâul Cernişoara, având o lungime de13 950 m. Tot la est pe o lungime de circa 100 m se învecinează cu comuna Roeşti.
La vest se învecinează cu comuna Berbeşti, hotarul având direcţia nord-sud urmând interfluviul dintre râul Cerna şi pârâul Tărâia până la obârşia pârâului Sasa şi are o lungime de 8 350 m.
La sud-vest se mărgineşte cu comuna Roşiile. Hotarul are o direcţie nord-vest spre sud-est şi începe de la izvoarele Pârâului Sasa, taie valea Pârâului Bărcu, urcă în culmea Sasa, coboară în valea Lupoiaia, urcă în culmea Trestia apoi în valea Pârâului Ţugulea unde întâlneşte hotarul cu comuna Lăpuşata, lungimea totală fiind de 3000 m.
Lungimea totală a hotarelor comunei Copăceni este de 36 950 m, încadrând o suprafaţă de 6 096,29 ha.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Pomicultură
Activitati economice principale:
Investiţie privată în plantaţie ponicultură (meri, peri, cireş, gutui) 30 ha, căpşuni 3 ha, zmeură 1 ha
Obiective turistice:
Biserica de lemn situată în satul Copăceni (secolulal  XVIII-lea"Cuvioasa)
Biserica de zid în satul Copăceni (anul 1804)
Biserica Sfinţii Mihail şi Gavril din satul Veţelu
Biserica Sfântu Nicolae din cătun Gatejei, satul Hotărasa,
Monumentele eroilor din  războilul din 1916-1918 din satele Hotărasa, Veţelu şi Copăceni
Muzeul localităţii situat în căminul cultural Ulmeţu
Evenimente locale:
Ziua comunei Copăceni din a doua duminică după Paşti (Duminica Tomii) - în fiecare an
Memorialul Ion Alexandrescu şi Nicolae Bunea
Facilitati oferite investitorilor:
Alimentare cu apă
Modernizări drumuri
Energie electrică
Disponibilitate emitere documente pentru investiţii
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă  existentă
PT extindere alimentare cu apă 4 km
PT modernizare şi asfaltare drumuri comunale 4,2 km
PT sistem canalizare şi epurare ape uzate